Mikasa Волейболната Топка V390W
Mikasa Волейболната Топка VS220W
Mikasa Волейболната Топка V370W (Одобрена от FIVB)
Mikasa Волейболната Топка V330W (Одобрена от FIVB)
Mikasa Волейболната Топка V320W (Одобрена от FIVB)
Mikasa Волейболната Топка V300W (Одобрена от FIVB)
Mikasa Волейболната Топка V200W (Одобрена от FIVB)
Mikasa Волейболна Топка MVA200-CEV